Metodologia i cel

Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo trudne są to czasy dla naszych dzieci – przytłoczonych ilością bodźców, informacji, za bardzo pobudzonych otaczającym światem rozwiniętej technologii. Dzieci są tak bardzo pobudzone, że mają nie tylko kłopot z koncentracją uwagi na danym zadaniu, ale mają problem z „byciem tu i teraz”. I tak naprawdę sami również mamy z tym dzisiaj problem.

 

Nasz program ma dać dzieciom narzędzia, które ułatwią im radzenie sobie ze stresem i negatywnymi uczuciami, umożliwiając wyciszenie umysłu, utrzymanie skupienia oraz rozwijanie współczucia i empatii – a w ostatecznym rozrachunku osiągnięcie szczęścia.

 

Oparty jest na technikach i praktycznych ćwiczeniach mindfulness i mindsUP rozwijających zdolność refleksji, wzmacniający odporność, i świadomość własnych możliwości oraz zdolność okazywania współczucia.

 

Treningi równowagi, takie jak joga, slackline i SuP ściśle związane są z praktykami Mindfulness wzmacniają bowiem i ciało i umysł młodego pokolenia, a dla nas są narzędziem nauki skupienia i uważności.

 

W trakcie zajęć metody pracy dopasowujemy do wieku uczestników.

Punktem wyjścia jest odrzucenie sądów, opinii i ocen na rzecz świadomej akceptacji własnych odmienności i dostrzeżenia siły jaka się z tym wiąże.

Chodzi o to aby stać się bardziej otwartym na innych i na siebie samego. Chcemy odciąć „automatycznego pilota” i zatrzymać czas w tym miejscu, w którym jest, w miejscu w którym dzieje się życie. Bez oczekiwania na to co będzie oraz zastanawiania się nad tym co było.

Integracja, odpowiednia komunikacja i budowa właściwych wzorców relacji międzyludzkich to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie.

 

Umiejętność zrozumienia w jaki sposób wykorzystujemy przepływ informacji w relacjach z innymi to potężne narzędzie dla młodego człowieka, stanowiąca fundament jego emocjonalnej i społecznej dojrzałości.

 

Nie możemy zapewnić o efektach naszej pracy, ale jesteśmy przekonani, że każda lekcja i każde ćwiczenie zmierzające do pełnej świadomości doświadczania życia „tu i teraz” ułatwi budowanie umiejętności odnajdywania mocnych stron w sobie i w otaczającym świecie.

 

 

Dzisiejszy system edukacji jest tym samym, który był 40 lata temu, gdy dzieci nie posiadały telefonów, tabletów, tysiąca kanałów telewizyjnych, sklepów przepełnionych zabawkami, lotniczych wycieczek, portali społecznościowych, szafek wypełnionych niezliczonymi słodyczami….

 

Szkoła nie pomaga w budowaniu osobowości naszych dzieci ponieważ nie integruje dziecka z otaczającą rzeczywistością, a tylko stara się ją nieumiejętnie opisać.

 

Szkoła zamiast inspirować i otwierać umysły – wskazuje materiał do zapamiętania. W ten sposób poczucie pewności siebie i zdolność do samodzielnego myślenia odchodzą na dalszy plan, a pojawia się presja związana z zapamiętaniem informacji.

 

Celem naszego programu jest rozbudzenie przyjemności w doświadczaniu świata i czasu, który właśnie się dzieje. Taka uważność pozwala na lepszą komunikację z drugim człowiekiem i lepszą wspólną pracę oraz rozwija umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Podczas zajęć szukamy możliwości przekazywania wiedzy przez doświadczanie życia tu i teraz – przez obserwację świata i osób dookoła nas. Uczymy uważności, która pozwala nam dostrzec pełniej to co na zewnątrz i to co wewnątrz nas. Daje nam pełniej zachwycić się smakiem jedzenia i osobą siedzącą obok nas, a także samym sobą.

 

Pragniemy aby to co nas otacza stało się jak najbardziej niezwykłe. Aby chwila, która się dzieje stała się najważniejszą.