Język Angielski

Lekcje angielskiego prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli

Lekcja angielskiego

47

Campów

01. Co obejmuje kurs

Opieka nauczyciela, który czuwa nad realizacją programu i postępami w nauce
Dostęp do Biblioteki - co działo się na zajęciach, sprawdź co jest zadane, monitoruj postępy w nauce
Biblioteki - książki i filmy w języku angielskim
Raporty postępów - podsumowanie osiągnięć adepta i motywacja do dalszej nauki

02. Małe grupy

Zapewniamy kompleksowy program nauki od 1 klasy szkoły podstawowej. Małe grupy pozwalają każdemu aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a nauczycielowi zadbać o indywidualne potrzeby uczniów. Ćwiczymy słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie, strategie egzaminacyjne, ale największy nacisk kładziemy na skuteczną komunikację - nasi uczniowie nabywają pewności siebie i chętnie posłują się językiem obcym w naturalnych sytuacjach na wakacjach, wymianach szkolnych, online. Korzystamy z nowoczesnych podręczników, materiałów dodatkowych i technologii co sprawia, że zajęcia są ciekawe i angażujące. Jasno wyznaczone cele i częste powtórki materiału pozwalają kursantom i rodzicom monitorować postępy i osiągać sukcesy. Wspieramy rozwój umiejętności miękkich naszych uczniów - komunikatywności, kreatywności, budowania relacji, współpracy, które będą im tak potrzebne w dorosłym życiu.

03. Oferta

Języki: angielski,
Rodzaj kursu: ogólny
Grupy: 6 - 10 osób

Harmonogram zajęć:
2 Lekcje tygodniowo

1 Lekcja tygodniowo

04. Cennik

55 zł za 1 Lekcje
- 1 Lekcja tygodniowo
Cennik za rok szkolny 1,590 zł

49 zł za 1 lekcje
- 2 Lekcje tygodniowo
Cennik za rok szkolny 3,520 zł

55 zł

za 1 Lekcje

1 Lekcja tygodniowo - {Cennik za rok szkolny 1,590 zł

49 zł

za 1 lekcje

2 Lekcje tygodniowo Cennik za rok szkolny 3,520 zł