Warsztaty TUS

Akademia to nie tylko trening sportowy, ale również rozwój mentalny.

 

Od lat pracujemy z dziećmi i przygotowujemy nasz program tak, aby niósł ze sobą wartości, które dają naszym adeptom poczucie pewności oraz umiejętności sięgania po wymarzone cele.

 

Nie mogło więc umknąć naszej uwadze z jakimi trudnymi sytuacjami spotykają się dzieci na co dzień w kontaktach między sobą oraz w szkole. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć naszych adeptów dodatkowymi treningami umiejętności społecznych, dzięki którym otrzymują oni konkretne narzędzia, pozwalające im jeszcze pewniej poruszać się w środowisku szkolnym oraz jeszcze lepiej zadbać o samego siebie.

 

CZEGO UCZYMY

Na warsztatach TUS w Akademii proponujemy treningi wykorzystujące elementy ustawione na:

– Odkrywanie własnych umiejętności
– Odkrywanie własnych przewag
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości
– Wzmacnianie pewności siebie w tym element proszenia o pomoc w kontekście dbania o własne prawa
– Trening komunikatów odważnych (asertywnych) i komunikacja pełna, czyli zakończona wyrażaniem własnego oczekiwania

 

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą trenerów i terapeutów.

 

Warsztaty TUS są elementem programu Campu dla najmłodszych adeptów Wild Wild Kids na Mazurach.